montaz-oswietlenia

Wykonanie instalacji elektrycznej

w budynku wylęgarni ryb wraz z oświetleniem ulicznym i przyłączem do budynku.