rysunek instalacji elektrycznej

rysunek instalacji elektrycznej

Prąd i wilgoć to ryzykowne zestawienie, ale przy odpowiednich zabezpieczeniach nawet pod prysznicem można korzystać z urządzeń elektrycznych.

W łazience wyposażonej w wannę lub brodzik i natrysk wydzielono cztery strefy ochronne: 0, I, II i III. Aby korzystanie z energii elektrycznej w tych strefach było bezpieczne, instalowany tu osprzęt, przewody i urządzenia elektryczne muszą spełniać określone warunki.

Strefy ochronne w łazience wyposażonej w wannę

strefy-ochronne-w-lazience-wyposazonej-w-wanne3

Strefy ochronne w łazience wyposażonej w brodzik z kabiną

instalacja-elektryczna-w-lazience-z-kabina-prysznicowa1

Rodzaje oraz wymagany stopień ochrony urządzeń dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych określone są w normie (PN-IEC 60364-7-701:1999):

  • Strefa 0 określa przestrzeń wewnątrz kabiny lub brodzika. Urządzenia dopuszczone do stosowania mogą być zasilane wyłącznie napięciem 12V (np. golarki lub przyrządy do masażu zasilane z własnego akumulatora). Wymagany stopień ochrony urządzenia to minimum IP X7, czyli obudowy odporne na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.
  • Strefa I to przestrzeń nad wanną lub brodzikiem do wysokości 2,25 m od podłogi. Jest to przestrzeń o promieniu 0,6 m wokół natrysku. W obrębie tej strefy mogą być stosowane elektryczne podgrzewacze wody, pod warunkiem pokrycia ich metalową siatką lub blachą objętą miejscowymi połączeniami wyrównawczymi. Wymagany stopień ochrony urządzenia to IP X5, czyli obudowy odporne na strugi wody.
  • Strefa II określa przestrzeń szerokości 0,6 m wokół wanny lub brodzika oraz strefy I. W obrębie tej strefy mogą być stosowane elektryczne podgrzewacze wody oraz oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności (z podwójną izolacją). Wymagany stopień ochrony urządzenia to IP X4, czyli obudowy odporne na rozbryzgi  wody.
  • Strefa III to przestrzeń otaczająca poprzednie strefy, jej szerokość wynosi 2,4 m. W obrębie tej strefy mogą być instalowane gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z odpowiednio zabezpieczonymi obwodami zasilającymi. Wymagany stopień ochrony urządzeń to co najmniej IP X1, czyli obudowy odporne na spadające krople wody.

Instalacja elektryczna zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami, a potem właściwie użytkowana nie stanowi zagrożenia. W miejscach, gdzie występuje większe ryzyko porażenia prądem, czyli w łazience, przewidziane są specjalne rozwiązania.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych i łączników, zależne jest od wyznaczonych stref ochronnych, a przewody, osprzęt i urządzenia elektryczne muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia.

„Murator”

Tekst: Janusz Strzyżewski
Rysunek: Agnieszka i Marek Sterniccy