Nie taki prąd straszny

20 stycznia 2009, dzial Artykuły Branżowe.

Skrzynka Elektryczna

Z prądem trzeba się obchodzić ostrożnie. Dlatego większość prac przy instalacji i urządzeniach elektrycznych w domu trzeba powierzyć elektrykowi. Ale nie wszystkie…

Według prawa

Zgodnie z Prawem budowlanym w każdym domu nie rzadziej niż co pięć lat należy skontrolować instalację elektryczną. O przeprowadzenie takiej kontroli powinien zadbać właściciel lub zarządca domu.
Jej zakres obejmuje sprawdzenie:

 • stanu sprawności połączeń,
 • osprzętu elektroinstalacyjnego (puszek, gniazdek, włączników),
 • wyłączników różnicowo- i nadmiarowoprądowych,

oraz pomiary:

 • oporności izolacji przewodów,
 • uziemień instalacji i urządzeń.

Przepisy Prawa budowlanego zabraniają wykonywania tych prac przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji. Warto o tym pamiętać, mimo że pomoc fachowca kosztuje – taniej jest bowiem zapobiegać szkodom, niż je później usuwać. Tyle przepisy. Niestety praktyka często od nich odbiega.

Niezastąpiony elektryk

Na elektryczności podobnie jak na medycynie „zna się” wiele osób, zwłaszcza zagorzałych majsterkowiczów. Dlatego często chwytają za śrubokręt i naprawiają bądź przerabiają instalację lub urządzenia elektryczne. Takie prace wykonywane bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności mogą doprowadzić do porażenia prądem samego majsterkowicza i być groźne także dla jego rodziny i innych osób. Wadliwa instalacja elektryczna (lub urządzenie) może być przyczyną pożaru.
Większość prac przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych może wykonać tylko specjalista-elektryk z uprawnieniami do 1 kV.

Elektrykowi należy zlecić:

 • naprawę uszkodzonej instalacji elektrycznej,
 • wymianę i rozbudowę istniejącej instalacji,
 • wykonanie nowej instalacji,
 • podłączenie opraw oświetleniowych i innych odbiorników podłączonych na stałe (nie za pomocą wtyczki i gniazdka, na przykład niektórych wentylatorów łazienkowych lub grzejników elektrycznych),
 • naprawę urządzeń elektrycznych.

Pewne prace może wykonać wyłącznie uprawniony elektryk z lokalnego zakładu energetycznego. Zalicza się do nich:

 • naprawy przyłącza elektrycznego (napowietrznego lub kablowego),
 • naprawy liczników energii elektrycznej,
 • czyszczenie liczników.

Żadnej z tych prac nie wolno robić samodzielnie, jeśli nie ma się odpowiednich uprawnień. Osoba bez właściwego przygotowania robi naprawy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Domowym sposobem

Są jednak proste prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, które można wykonać samodzielnie, mimo braku odpowiednich kwalifikacji. Trzeba wtedy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować niezbędne środki ostrożności. Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia, takie jak: próbnik napięcia jedno- lub dwubiegunowy, zestaw śrubokrętów z izolowanymi rękojeściami, obcęgi z izolowanym uchwytem.
Uwaga! Wszelkie prace można prowadzić tylko wtedy, gdy napięcie jest wyłączone.

Korzystanie z instalacji elektrycznej i podłączonych do niej urządzeń będzie bezpieczne, jeśli:

 • instalacja i urządzenia będą sprawne;
 • każde uszkodzenie instalacji będzie niezwłocznie usunięte (niedopuszczalne są prowizoryczne naprawy);
 • uszkodzone urządzenia zostaną oddane do naprawy;
 • gniazda i włączniki w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz budynków będą miały szczelne obudowy.
Źródło: „Murator”
Tekst: Janusz Strzyżewski
Zdjęcia: Krzysztof Zasuwik, Grzegorz Otwinowski