instalacja-elektryczna

W przedstawionej inwestycji zakres prac obejmował wykonanie:

instalacji elektrycznej, telewizyjnej, telefonicznej oraz domofonowej w nowobudowanym domu jednorodzinnym.